Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpSjövärmepump

En sjövärmepump har stora likheter med en jordvärmepump men istället för att gräva ner den långa slangen i jorden läggs den på botten på en sjö, en flod eller en å. Det viktiga för en sjövärmepump är att vattnet där slangen ligger inte fryser på vintern.

Fördelarna med en sjövärmepump jämfört med en jordvattenpump är att kostnaden att lägga ner slangen är låg samt att det omgivande vattnet leder värme bättre än jorden vilken innebär att slangen kan vara lite kortare.