Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpVärmepump

En värmepump är en anordning som förflyttar värme från ett ställe som är kallt till ett annat ställe som är varmt. Eftersom värme inte kan transporteras från kallt till varmt varierar värmepumpen temperaturen på de värmemedium som används för att förflytta värmen.

En värmepump är ofta en mycket bra investering som både sparar pengar, energi och miljö. Störst besparing får du om du har eluppvärmt eller oljeuppvärmt hus och redan använder vattenburen värme i huset. Det finns ingen som har denna typ av hus som inte tjänar på att investera i en värmepump.

En riktigt bra värmepump kan under optimala betingelser uppnå en värmefaktor på 6.0 vilket innebär att om använder 100 W elenergi kan detta resultera i 600 W utgiven värme till ett rum. Normalt ger en bergvärmepump ungefär 4 gånger så mycket energi tillbaka som den använder själv.

De flesta värmesystem som använder värmepumpar kompletterar energin från värmepumpen med energi får en elpatron riktigt kalla dagar eller om värmesystemet inte fungerar.Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpen låter sitt värmemedium eller köldmedium, som är i gasform, värmas upp av en kall omgivning till en temperatur som ligger under den kalla omgivningens temperatur. Därefter pumpar en pump upp trycket i efterföljande delen av värmepumpen vilket gör att temperaturen över i samma grad som trycket ökar. Du märka att cykelpumpen blir varm när du pumpar upp cykeldäcket.

Eftersom temperaturen nu har ökat så mycket i värmepumpen att den är högre än det varma rum som du tänkt värma upp som kan värmemediet avge värme till rummet vilket göra att värmemediet kyls av lite. Efter avkylningen får värmemediet expandera vilket gör att det blir kallare igenom så att de återigen kan värmas upp av den kalla omgivningen.

Vad är det för skillnad på luftkonditionering och en värmepump

Många undrar vad skillnaden mellan luftkonditionering och värmepump är och egentligen är skillnaden väldigt liten. De flesta luftvärmepumpar kan antingen köras som en värmepump eller som luftkonditionering, skillnaden är egentligen bara att värmepumpen körs så att säga baklänges och förflyttar värmen från det varma rummet till den ungefär lika varma omgivningen.

Hur bra fungerar värmepumparna?

I de flesta fall fungerar värmepumpen mycket bra och håller de som säljaren eller installatören lovar.