Värmepump - Mer detaljer gällande Värmepump

Bergvärmepump

En bergvärmepump är en värmepump som tar värme från ett hål som borrats ned djupt i omgivningen, ofta ett berg, och förflyttar in värmen i huset. I Sverige är mer än 300 000 bergvärmepumpar installerade och används främst för att värma villor.

Dessa hålet som borras till en bergvärmepump brukar ofta ha en diameter av 5" = 127 mm och djupet beror på den värmeeffekt som önskas tas ut. Normalt borras hål kortare än 200 meter och behövs mer värmeeffekt borras flera hål istället och avstånden mellan dessa borrhål ska vara minst 20 meter för att inte påverkas negativt av varandras kylande effekt.

Temperaturen ner i borrhållet brukar vara kring 6°C vilket innebär att den energi som normalt kan tas upp hos en bergvärmepump är cirka 130 kWh vilket innebär att ett 200 meter djup hål kan leverera 26000 kWh. Märk att detta är på årsbasis så att den verkliga effektbehovet under vinterhalvåret ligger kanske betydligt högre trots att energibehovet under året är lägre än det som värmepumpen kan leverera.

Ur ett borrhål räknar man att det går att ta ut 35-45 W per meter borrhål under 10 meters djup. Detta är den effekt som kan tas ut under en kortare tid och inte kontinuerligt.Värmeeffekt hos en bergvärmepump

En bergvärmepump brukar ha en värmeeffekt på mellan 3-4 ggr tillförd effekt. Den maximala effekten en bergvärmepump kan ge styrs främst av borrhålets djup.

Borra hål till en bergvärmepump

För att vara säker på att bergvärmepumpen kommer fungera under lång tid är det viktigt att hålen borras korrekt. Därför är rekommendationen att du anlitar en certifierad bergvärmeborrare.

För enkelhetens och din säkerhets skull är det bäst att anlita en installatör av värmepumpen som tar ett helhetsansvar för installationen.