Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpJordvärmepump

En jordvärmepump är en typ av värmepump som tar värmen från ett rörsystem som grävts ned i t.ex. en gräsmatta och transporterar in värmen till huset.

Normalt grävs en slang med ett köldmedium ned i en gräsmatta eller åker och slangens slängd beror på vilken den efterfrågade värmeeffekten är. Ofta används slanglängder kortare än 800 meter och om högre effekt krävs som används flera slangar.

Slangen ska helst grävas ned till frostfritt djup vilket innebär 1.0 till 2.0 meter beroende på var i landet jordvärmepumpen installeras. Slangen ska läggas med ett avstånd på minst 1.5 meter i från varandra och gärna 2 meter. En långs slang på 800 m kräver då 1600m2.

En jordvärmepump pumpar ur värmen från gräsmattan vilket innebär att jorden i gräsmattan blir lite kallare än den annars hade varit vilket gör att gräset kommer i gång cirka två veckor senare på våren och slutar växa två veckor tidigare på hösten. Men skulle kunna se det som att värmepumpen gör så att du slipper klippa gräsmatta lika ofta.