Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpTillverkare av värmepumpar

De finns ett par stora svenska tillverkare av värmepumpar, främst bergvärmepumpar som har flera olika värmepumpar i sitt sortiment. När det gäller luftvärmepumpar är de flesta värmepumparna utländska eftersom i många länder använder man också luftkonditioneringen som värmepump. Vissa av dessa värmepumpar är mest optimerade för att vara luftkonditionering än att fungera optimalt som värmepumpar.