Värmepump - Mer detaljer gällande Värmepump

Märkning av värmepumpar

Luftvärmepumpar märks upp med en energimärkning som gör det lättare för dig som konsument att värdera om en värmepump är energieffektiv eller ej. Märkningen av luftvärmepumpar är samma över hela Europa kortfatta får värmepumpen en bokstav mellan A och G som indikerar hur energieffektiv den är.
Energimärkning ska sitta på alla lutfvärmepumpar som säljs

Märkningen på värmepumpen ska innehålla:

  • Energieffektivitetsklass för kylning för värmepumpen när den används för att kyla och anges mellan A-G där A är bäst.
  • Årlig energianvändning i kylläge betecknar energiförbrukningen vid 500 h användning per år vid full kyleffekt.
  • Kyleffekt i kilowatt betecknar hur stor kyleffekt luftvärmepumpen har.
  • Energieffektivitetskvot vid kylning visar hur effektivt värmepumpen kyler luften.
  • Värmeeffekt i kilowatt betecknar hur mycket värme som luftvärmepumpen kan ge.
  • Energieffektivitetsklass för uppvärmning för värmepumpen när den används för att värma och anges mellan A-G där A är bäst.
  • Buller dB(A) visar på vilken ljudnivå värmepumpen skapar.