Värmepump - Mer detaljer gällande Värmepump

Försäkra en värmepump

En värmepump kan vara en investering på flera tiotusentals kronor och om en värmepump går sönder är det mycket viktigt att de laga omgående. När du köper värmepumpen så får den en garanti från tillverkaren men har också möjlighet att förlänga denna garanti med en så kallad funktionsförsäkring. Detta innebär att tillverkare står för kostnaderna att laga värmepumpen om någonting skulle inträffa under förutsättning att du gjort den service på din värmepump som tillverkare förespråkar.

De finns en del som tror eller hoppas på att hemförsäkringen täcker reparationskostnaden för en värmepump men det gör inte en vanlig hemförsäkring eller villaförsäkring. Dock går det hos vissa försäkringsbolag att utöka sin försäkring att täcka dessa kostnader men det är bättre att skaffa försäkringen för värmepumpen hos leverantören eller tillverkaren av värmepumpen. Det hemförsäkringarna brukar täcka är att åtgärda den skada som uppstått på övriga fastigheten eller egendomen om en värmepump har läckt vatten eller om den har börjat brinna och orsakat rökskador.Fel och skador på värmepumpar

Det finns sammanställningar på olika fel och skador som inträffar på värmepumpar. Den bästa samanställningen gällande skador och fel på värmepumpar är gjord av försäkringsbolaget Folksam: