Värmepump - Mer detaljer gällande Värmepump

Välja och köpa en bra värmepump

När du ska köpa en värmepump så påverkas ditt optimala val värmepump och dess placering av hur ditt hus ser ut, vilket värmesystem du har i huset och hur din omgivning ser ut.

För att välja att köpa en bergvärmepump eller jordvärmepump bör du redan innan ha ett vattenburet värmesystem och det mest effektiva är att ha golvvärme eftersom temperaturen i golvvärmen är något 10-tal grader lägre än i ett vattenburet radiatorsystem.

En luftvärmepump kan fungera i de flesta hem men bör placeras på en plats som ger möjlighet till god luftströmning i hela huset. Nackdelen med luftvärmepumpar jämfört med andra värmepumpar är att effekten är lägre och därmed kan inte hela huset värmas upp på detta sätt och att effektiviteten i värmepumpen minskar ju kallare det är ute.Vilken storlek på värmepump behöver jag?

Ett normalhus behöver lite drygt 20 000 kWh/år för uppvärmning av huset och till varmvatten Den högsta effekt som ett hus normalt behöver i för varmvatten och uppvärmning under årets kalla period är omkring 8 kW.

Det viktigaste vid val av värmepump är att du känner till hur mycket energi ert hus förbrukar per år.

Dimensionera värmepumpen

Du kan köpa en värmepump som klarar av att ensam leverera den maxeffekt som huset behöver men då kommer värmepumpen vara onödigt stor 90% av året. Mer ekonomiskt är ofta att skaffa en värmepump som levererar en maximal effekt motsvarande ⅔-delar av det maximala effektbehovet. Den resterande effekten skapas av en elparton under de få timmar under året som detta krävs.