Värmepump - Mer detaljer gällande Värmepump

Typer av värmepumpar

Det finns några olika typer av värmepumpar som är vanligt förekommande

  • Luftvärmepump är billiga och enkla att installera.
  • Bergvärmepump fungerar lika bra året runt och ofta räcker ett borrhål för en normal villa.
  • Sjövärmepump är mycket bra om det finns en tillgänglig sjö eller å i närheten som inte fryser om vintern.
  • Jordvärmepump är ett utmärkt alternativ om berg saknas men stor ytor är lättillgängliga.

Luftvärmepump

En luftvärmepump tar värme från omgivande kall luft och transporterar in den i huset som avger värmen till antingen inneluften eller till det vattenburna värmesystemet i huset. Mer fakta om luftvärmepumpar finns här.Bergvärmepump

Bergvärmepumpar förflyttar värme från ett borrhål berget, ända ner till 200 meter, in till det ofta vattenburna värmesystemet. Mer info om bergvärmepumpar hittar du här.

Jordvärmepump

En jordvärmepump hämta värmen från ytlagret i marken via långa slangar, upp till 800 meter, in till ett vattenburet värmesystem i huset. Mer detaljer om jordvärmepumpar kan hittas här.

Sjövärmepump

Sjövärmepumpar använder sig av slangar som lagts på sjöbotten eller på botten av en å eller flod som transporterar värme till husets vattenburna värmesystem. Mer information om sjövärmepumpar hittar du här.