Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpLuftvärmepump

En luftvärmepump är en värmepump som tar värme från luften och transporterar in den i det varma huset. Det finns två typer av luftvärmepumpar:

  • Frånluftsvärmepump som använder värmen i den luft som går ut från huset genom ventilationssystemet och återvinner värmen som då värmer upp den nya luften som kommer in i huset
  • Uteluftvärmepump som använder värmen i uteluften och låter denna värme värma upp huset antingen via luft eller att värma upp vattnet i ett vattenburet värmesystem.

Luftvärmepump som använder frånluftsvärme

Denna typ av värmepump är ofta ganska enkel att installera och verkningsgraden är hög. Installationen är enkel och värmepumpen ganska billig vilket gör den perfekt att installera i den Attefallshuset eller i den lilla sommarstugan och ha värmepumpen som den enda värmekällan. Problemet är dock att det inte går att plocka ut så mycket energi ur denna typ av värmepump eftersom mängden frånluft är begränsande.

Fördelen med denna luftvärmepump är att get går att förbättra eller öka på ventilationen i huset utan att energiförbrukningen blir så mycket större.Luftvärmepump som använder värmen i uteluften

Den vanligaste formen av värmepumpar är luftvärmepumpar som använder uteluften som värmekälla. Det finns två olika typer av utevarmluftspumpar, dels den klassiska luftvärmepumpen som värmer upp inneluften och dels den som värmer upp vattnet i ett vattenburet värmesystem.

Luftvärmepump som värmer luften

Den typen av värmepump som värmer upp inneluften med hjälp av uteluften är en mycket vanligt form av värmepump och har fördelen att den både är billigt i inköp och lätt att installera vilket också håller ner kostnaden. Den främsta nackdelen med denna värmepump är att de blåser ut varmluften på ett enda ställe i huset och beroende på hur huset är utformat så är placeringen av värmepumpen för att få optimal spridning av värmen mycket viktig.

Luftvärmepump som värmer vattnet

En luftvärmepump som använder värmen i uteluften för att värma upp vattnet i det vattenburna värmesystemet har både- för och nackdelar. Den stora fördelen är att värmen fördelas över hela huset på ett jämt och behagligt sätt samt att den är relativt billig att installera.

Nackdelen med detta system är att värmen från den kalla uteluften ska värma det vattenburna värmesystemet vilket har hög temperatur om vattenburna radiatorer används vilket ger en lägre effektivitet för värmepumpen. Detta system är också lite besvärligare att installera jämfört med ett luft-till-luftvärmepump.