Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpTest av Värmepumpar

Det finns många som har gjort tester av värmepumpar, både bergsvärmepumpar och luftvärmepumpar men även andra typer av värmepumpar. På denna sida finns olika tester av värmepumpar listade som du kan titta på.

Generellt sätt är värmepumpbranschen en bra och pålitlig bransch som oftast håller det som utlovas. Men om testerna visar på Q-tal, COP-tal eller effektivitetskvot på över 5 eller högre vid normal drift ska bli fundersam över dessa leverantörer eller tillverkare och välja en mer seriös leverantör. Det förekommer aldrig värmepumpar som klarar av detta under normala förhållanden och dessa värden är tyvärr fysikaliskt omöjliga.

Tester av Bergvärmepumpar

Nedan listas några av de bättre tester och jämförelser av bergvärmepumpar:Tester på Luftvärmepumpar

Underst visas ett par tester och jämförelser av luftvärmepumpar: