Värmepump - Mer detaljer gällande VärmepumpInstallera en värmepump

Att installera en värmepump kan både vara enkelt och gå snabb eller vara besvärligt och kostsamt. Dels påverkar valet att typ av värmepump installationen. En luftvärmepump brukar gå enkelt att installera och en bergvärmepump kan vara betydligt mer besvärligt

Installera en bergvärmepump

Att installera en värmepump som hämtar energi hur berget kräver oftast att du redan har vattenburen värme för att bli en bra investering. Annars måste du installera vattenradiatorer eller ännu hellre vattenburen golvvärme.

Det normala är att anlita en firma som tar totalentreprenad för installationen av värmepumpen och anlitar rörmokare, bergsborrare och elektriker.

Om du ska göra delar av arbetet själv eller sköta entreprenaden på egen hand kan det bli en del konflikter gällande ansvar m.m. Mer om bergvärme hittar du här.Installera en jordvärmepump

Att installera en jordvärmepump som tar energi från översta jordlagret är enklare och billigare än bergvärme. Huset bör redan ha vattenburenvärme och helst golvvärme eftersom golvvärmen inte använder lika hög temperatur på vattnet som radiatorer.

För att kunna installera jordvärme krävs ganska stora ytor som inte plöjs eller att det finns för mycket större stenar i marken. Räkna med att du behöver någonstans mellan 1000-2000m2 för att det ska bli lönsamt.

Eftersom slangen för jordvärmen är grävs ned på 1-2 meters djup är det viktigt att du märker upp var den ligger och ritar in detta på en karta. Normalt läggs platsband 50 cm ovanför slangen så ett den uppmärksammas vi en framtida grävning.

Mer information om jordvärmepumpar finns här.

Installera en sjövärmepump

Installation av sjövärmepumpar är enklare och billigare än jordvärmepumpar. En sjövärmepump tar energi från sjöbotten, en å eller flod. Slangen till värmepumpen läggs ned på botten med hjälp av tyngder och dras till huset där värmepumpen står Även för en sjövärmepump bör huset redan ha vattenburenvärme installerat för att bli riktigt lönsamt.

Mer fakta om sjöpumpar finns på denna länk.

Installera en luftvärmepump

Installation av luftvärmevärmepumpar är mycket enkelt och går ofta på en arbetsdag. Det svåraste med installationen av värmepumpar som tar kall luft utifrån och sprider varm luft inifrån är att hitta en bra placering av den inre delen av värmepumpen.

Det viktiga vid val av placering av luftvärmepumpen är att luften ges möjlighet att cirkulera i en så stor del av huset som möjligt och att varm luft stiger uppåt. I ett flervåningshus med källare är det alltid problem vilket brukar resultera i kanske två värmepumpar som gärna placeras i källaren vid trappan och på bottenvåningen.

Mer om luftvärmepumpar hittas här.